Check out our discounted items!
your one stop tuning shop

Manufacturers

Conditions of Use

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Suprasport.nl, Izaak Enschedeweg 47, 2031 CR te Haarlem (tel. 023-5322853). Door het plaatsen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met onderstaande bepalingen.

Producten
De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk beschreven en/of afgebeeld. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, mits men op het aanbod ingaat.

Koopovereenkomst
Suprasport.nl spreekt van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze webshop. Ter bevestiging sturen wij u een email met daarin de factuur (deze is inclusief 21% BTW en eventuele verzendkosten) en adresgegevens zoals u die heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order, laat het ons dan binnen 24 uur weten. Dit kan per:
Telefoon: 023-5322853
Email: info@Suprasport.nl

Koop op afstand
Bij verkoop op afstand (dwz per telefoon en/of internet) zal Suprasport.nl uw bestelling binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Suprasport.nl met u een andere levertijd heeft afgesproken.
Als suprasport.nl merkt dat zij u niet op tijd kan leveren (doordat bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), stelt Suprasport.nl u als klant hier van zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Als Suprasport.nl u niet binnen de afgesproken termijn heeft geleverd, dan mag u als klant afzien van de koop. Uitzondering op deze regel:
Sommige onderdelen worden speciaal voor u besteld, of zelfs speciaal voor u gemaakt. De levertijden van deze delen kunnen lang zijn. Wanneer u twijfelt of deze uitzondering op uw bestelling van toepassing is, kunt u dit altijd opvragen bij Suprasport.nl. Speciaal voor u gemaakte of bestelde onderdelen kunnen niet worden geannuleerd en enkel worden geretourneerd bij technische mankementen die niet opgelost / gerepareerd kunnen worden.

Zichttermijn
1 Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de klant
het recht heeft binnen 7 werkdagen de artikelen zonder enige verplichtingen zijnerzijds in originele
verpakking te retourneren zonder opgave van reden. De geretourneerde artikelen mogen niet
gebruikt of beschadigd zijn. De kosten voor retourzending komen ten laste van de koper. Na
ontvangst van de zending en goedkeuring van Suprasport.nl over de staat van de producten, wordt het aankoopbedrag binnen 14 werkdagen teruggestort. De koop is definitief als er 7 werkdagen na
ontvangst van de bestelling zijn verstreken.
2 Speciaal voor u gemaakte of bestelde onderdelen kunnen niet worden geannuleerd, en enkel worden geretourneerd bij technische mankementen die niet opgelost / gerepareerd kunnen worden.
3 Indien u uw bestelling wilt annuleren, dan is dit mogelijk als de bestelling nog niet is verstuurd.
Suprasport.nl zal het door u betaalde bedrag binnen 14 werkdagen terugstorten op uw
rekeningnummer.


Betalingswijze
De betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders is overeengekomen, en kan op de volgende manieren:
1 Overboeken naar onze bankrekening (vooruitbetalen of iDEAL);
2 Betaling per PayPal;
3 Contant betalen bij afhalen in de winkel.

Levering
Suprasport.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo snel mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant hiervan bericht ontvangen. Als Suprasport.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nooit een fatale termijn. Suprasport.nl streeft er naar om de opgegeven levertijdtermijn altijd aan te houden. Als Suprasport.nl u een uiteindelijk levertijd heeft opgegeven zal deze in de praktijk nooit meer dan 1 week worden overschreden, tenzij sprake is van overmacht.

Verzenden
1 Suprasport.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de producten tijdens het versturen naar de klant. Nadat de producten door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van
beschadiging en verlies op de klant over.
2 De aansprakelijkheid van Suprasport.nl met betrekking tot de door de klant geleden schade ten
gevolge van het niet goed uitvoeren van een bestelling is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat
Suprasport.nl de klant verschuldigd is, wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.
3 Indien één of meer producten zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag
zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is
Suprasport.nl gerechtigd de prijs van de producten op de klant te verhalen.

Retourzending
1 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen
7 werkdagen na aflevering te retourneren. Suprasport.nl zal dan zo snel mogelijk zorg dragen voor een kostenloze vervanging van het product. De verzendkosten worden in dit geval aan u vergoed.
2 Suprasport.nl heeft het recht om een retourzending te weigeren als het product is geopend, de inhoud van de zending niet in overeenstemming is met de bestelling of wanneer de verpakking is
beschadigd of de retourzending niet voldoende is gefrankeerd.
3 Indien de klant ten onrechte gebruik maakt van het recht op retourzending, heeft Suprasport.nl het
recht alle hiermee gepaard gaande kosten aan de klant in rekening te brengen. Beschadiging of
verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de klant.

Privacy
Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in het klantenbestand van Suprasport.nl. De door de klant medegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De inhoud van ons privacybeleid kan aan verandering onderhevig zijn, daarom is het aan te raden de voorwaarden door te nemen telkens wanneer u onze website bezoekt.

Garantie
1 Suprasport.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde
producten, conform de aangeboden specificaties in de webshop. De op de factuur vermelde
dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
2 Gebreken die aan een besteld product ontstaan zijn, door normaal en vakkundig gebruik, zal door
Suprasport.nl op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode gratis
worden vergoed of in overleg worden vervangen voor een nieuw deugdelijk product. Indien de
klant terecht om vervanging verzoekt, is Suprasport.nl eveneens gerechtigd om voor teruggave van
de aankoopprijs te kiezen. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na
de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 werkdagen schriftelijk een maand na de factuurdatum,
te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken
mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist
Suprasport.nl of het artikel vervangen wordt.
3 Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens
rekening. Suprasport.nl is in dit geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer of
het zoek raken van het pakket tijdens het transport.

Overige bepalingen
1 Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Suprasport.nl geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich
zonder voorbehoud akkoord te gaan met verkoopvoorwaarden.
2 De afbeeldingen die op onze website staan, kunnen afwijken van het daadwerkelijke product,
maar worden zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld.
3 Een contract per email is rechtsgeldig, tenzij de wet andere eisen aan het contract stelt of als
partijen iets anders zijn overeengekomen.
4 Suprasport.nl heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te
wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen, die
voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

Niet op voorraad
Suprasport.nl maakt geen gebruik van een voorraadbeheersysteem. Wij proberen onze website zo goed mogelijk bij te houden. Desalniettemin kan het voor komen dat er goederen worden besteld die niet, of te weinig op voorraad zijn.
Ook is het mogelijk dat een artikel langere tijd niet leverbaar is. In al deze gevallen zullen wij, samen met u, voor een passende oplossing zorgen. Mocht u door één van de boven beschreven redenen af willen zien van de bestelling, dan wordt het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk terug betaald op een door u aangegeven bankrekeningnummer.

Klachten
1 Klachten proberen wij binnen 30 werkdagen af te handelen. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt
u hierover bericht.
2 Op alle overeenkomsten met Suprasport.nl is Nederlands recht van toepassing.