Check out our discounted items!
your one stop tuning shop

Manufacturers

Shipping & Returns

SupraSport verzendt elk pakket met PostNL of FedEx. Beide services zijn altijd met track&trace informatie. Verzenden 1 Suprasport.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de producten tijdens het versturen naar de klant. Nadat de producten door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. 2 De aansprakelijkheid van Suprasport.nl met betrekking tot de door de klant geleden schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van een bestelling is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat Suprasport.nl de klant verschuldigd is, wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd. 3 Indien één of meer producten zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Suprasport.nl gerechtigd de prijs van de producten op de klant te verhalen. Retourzending 1 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering te retourneren. Suprasport.nl zal dan zo snel mogelijk zorg dragen voor een kostenloze vervanging van het product. De verzendkosten worden in dit geval aan u vergoed. 2 Suprasport.nl heeft het recht om een retourzending te weigeren als het product is geopend, de inhoud van de zending niet in overeenstemming is met de bestelling of wanneer de verpakking is beschadigd of de retourzending niet voldoende is gefrankeerd. 3 Indien de klant ten onrechte gebruik maakt van het recht op retourzending, heeft Suprasport.nl het recht alle hiermee gepaard gaande kosten aan de klant in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de klant.